เครื่องชี้วัดคุณภาพ  หน่วยงาน PICU ปี 60

 

ลำดับ

 

เครื่องชี้วัด

 

เป้าหมาย

                ระดับที่ปฏิบัติได้

ปี 57

ปี 58

ปี 59

 

ปี 60

1

- อัตราการย้ายผู้ป่วยกลับICU.อย่างไม่คาดคิดภายใน3วันจากการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อม

0%

0.87

0.41

0.35

1.23

2

- อัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในทารกแรกเกิด-15ปี

< 5%

1.28

1.07

2.10

0.75

3

- อัตราการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำตั้งแต่ระดับ2ขึ้นไป

<0:1000

0.26

0.75

0

0

4

- อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในการให้ยาระดับ1-4

<1%

0.06

0.1

0.04

0.08

5

- อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาในการให้ยาระดับ5-9

0%

0

0.015

0

0

6

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ROP (รวม)

< 2%

16.37

7.14

4.16

8.93

7

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ BPD (รวม)

< 3%

4.32

2.99

0

1.34

8

- อัตราการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

80%

86.3

86.3

ยังไม่มีข้อมูล

89.97

 

 

 

 

                     

 

หัวเรื่อง : ตัวชี้วัด PICU ( จินตนา )  บันทึกเมื่อ 04/12/2017 19:15 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3