ถิติการเจาะTHS ปีงบประมาณ 2563

    สถานที่คลอด                                                                             สิทธิ์การรักษา        
ดือน ยอด รพ. แพร่ Refer UC นอก UCใน UC รอยต่อ UC ตจว. เบิกได้ อ.เมือง เบิกได้ต่าง อ. ชำระเงิน เบิกได้รัฐวิสาหกิจ เบิกได้ต่าง จ.
ต.ค.-62                        
พ.ย.-62                        
ธ.ค.-62                        
ม.ค.-63                        
ก.พ.-63                        
มี.ค.-63                        
เม.ย.-63                        
พ.ค.-63                        
มิ.ย.-63                        
ก.ค.-63                        
ส.ค.-63                        
ก.ย.-63                        
รวม                      
 

 

 

 

 สถิติการเจาะTHS ปีงบประมาณ 2562 

    สถานที่คลอด                                                                             สิทธิ์การรักษา        
ดือน ยอด รพ. แพร่ Refer UC นอก UCใน UC รอยต่อ UC ตจว. เบิกได้ อ.เมือง เบิกได้ต่าง อ. ชำระเงิน เบิกได้รัฐวิสาหกิจ เบิกได้ต่าง จ.
ต.ค.-61 14 14 0 10 3 0 0 0 0 0 1 ( อปท ) 0
พ.ย.-61 14 14 0 10 3 0 0 0 0 0 1 ( อปท ) 0
ธ.ค.-61 21 20 1 13 7 0 1 0 0 0 0 0
ม.ค.-62 20 20 0 12 6 1 0 0 0 0 1 0
ก.พ.-62  13  13 0  9  2  1  0  0 1  0  0  0
มี.ค.-62  16  16  0  11  5  0  0  0  0  0  0  0
เม.ย.-62  18  16  0  12  1  0  0  0
พ.ค.-62  15  15  0  10  4  0  0  0  0
มิ.ย.-62  12  12  0  7  5  0  0  0  0  0  0  0
ก.ค.-62 25   25  19  3  0  0  1
ส.ค.-62  33  33  0  14  17  0  1  1  0  0  0  0
ก.ย.-62  24  24  0  10  12  0  0  1
รวม  225  222  1 137  68 2 2  4  5  0  5  5

 

                            สถิติการเจาะTHS ปีงบประมาณ 2561

    สถานที่คลอด สิทธิ์การรักษา        
เดือน ยอด รพ. แพร่ Refer UC นอก UCใน UC รอยต่อ UC ตจว. เบิกได้ อ.เมือง เบิกได้ต่าง อ. ชำระเงิน เบิกได้รัฐวิสาหกิจ
ต.ค.-60 12 11 1 8 4 0 0 0 0 0 0
พ.ย.-60 19 19 0 12 4 2 0 0 1 0 0
ธ.ค.-60 27 26 1 9 6 1 0 0 0  1/พม่า 0
ม.ค.-61 21 21 0 6 12 0 0 0 0 1 1/อปท
ก.พ.-61 16 16 0 9 5 1 0 0 0 0 0
มี.ค.-61 19 19 0 9 5 4 0 0 1 0 0
เม.ย.-61 19 19 0 9 8 2 0 0 0 0 0
พ.ค.-61 19 16 3 11 6 0 0 2 0 0 0
มิ.ย.-61 21 21 0 14 6 0 0 0 1 0 0
ก.ค.-61 23 23 0 17 4 0 0 0 2 0 0
ส.ค.-61 20 20 0 11 6 0 0 0 1 0 0
ก.ย.-61 15 15 0 7 6 0 0 0 0 0 0
รวม 231 226 5 122 72 10 0 2 6 2 1

                                          


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

สถิติการเจาะTSHปีงบ60

 

เดือน

 

ยอด

สถานที่คลอด

สิทธิการรักษา

รพ.แพร่

Refer

UC นอก

UC ใน

UCรอยต่อ

UC ต่างจังหวัด

เบิกได้

อ.เมือง

เบิกได้ต่างอำเภอ

รัฐวิสาหกิจ

ชำระเงิน

ต.ค.59

 48

46  28  16 

พ.ย. 59

52 

 49 32  17  0

ธ.ค.59 

 61

58 

40 

14 

ม.ค.60 

 45

44 

28 

11 

3

0

ก.พ.60 

39

38 

27 

1

มี.ค.60 

58 

57 

36 

16 

เม.ย.60 

 52

50 

29 

18 

 พ.ค.60

48 

47 

28 

14 

มิ.ย.60 

 20

19 

11 

 2 

ก.ค.60 

 11

11 

ส.ค.60 

 20

18 

13 

0

1

ก.ย.60 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวเรื่อง : สถิติไทรอยด์ ( ธัญญรัตน์ )  บันทึกเมื่อ 13/11/2019 20:59 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3