วิดีโอกิจกรรม


คู่มือการเลี้ยงทารกสำหรับคุณแม่มือใหม่

 04/12/2017


โครงการศิลปะชูใจ

 04/11/2017


palliative care

 04/11/2017


ลดพุงลดโรค

 16/08/2017


THAILAND 4.0

 29/05/2017


แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 1)

 29/05/2017


คุณธรรม

 03/02/2017


เพลงมาร์ชโรงพยาบาลแพร่

 31/01/2017
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3