กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่ ยินดีต้อนรับครับ  
   ปฎิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2565
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
   ประมวลภาพกิจกรรม
    ภาพกิจกรรม


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 14/05/2021 :  13:33 น.


วันพยาบาลสากล12 พฤษภาคม 64

 20/05/2021 :  08:26 น.


วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563

 02/11/2020 :  13:43 น.


โรงพยาบาลแพร่ ทำดีด้วยใจ

 05/10/2018 :  20:01 น.


แผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่2/2560

 31/05/2017 :  11:53 น.


พอสว.เขตอำเภอเมืองแพร่ ครั้งที่1/2560

 29/05/2017 :  20:36 น.


ทดสอบ2

 31/05/2017 :  11:32 น.


ทดสอบ1

 31/05/2017 :  11:32 น.
    วิดีโอกิจกรรม


ล้านเต้า...เราห่วงใย โรงพยาบาลแพร่

 18/06/2022


RCA : Root Cause Analysis หาต้นตอให้เจอ

 18/03/2021 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017 09/08/2017
    เอกสารดาวน์โหลด

KM การดูแลผู้ป่วย sepsis
 26/05/2020  00:38 น. ( 896)

KM การป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย (Medication Error)
 26/05/2020  00:36 น. ( 797)

KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs CAUTI
 29/10/2019  12:18 น. ( 618)

KM การจัดการความรู้ VAP
 29/10/2019  12:17 น. ( 505)

WI_พนักงานทำความสะอาด_IC
 03/04/2019  21:47 น. ( 840)

ใบสมัครสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดแพร่
 05/10/2018  19:41 น. ( 352)
 
  งานวิจัยและวิชาการ

งานวิจัยเรื่อง:ผลของระยะเวลาการงดสูบบุหรี่ของผู้ป่วยสูบบุหรี่ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ต่อภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจ(ปี2556) (1752)

งานวิจัยเรื่อง:การใช้แนวคิด Enesgise For Excellenu (E4E) เพื่อเพิ่มการปฏิบัติตาม Bundles และลดอัตราการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับคาสายสวนปัสสาวะ(ปี2556) (1490)

งานวิจัยเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการใช้NCPAP ในทารกแรกเกิดห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่(ปี2556) (1333)

งานวิจัยเรื่อง:การเพิ่มสมรรถนะการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดแก่บุคคลในครอบครัว โรงพยาบาลแพร่(ปี2556) (2011)

งานวิจัยเรื่อง:ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลแพร่(ปี2557) (2102)

งานวิจัยเรื่อง:การลดบวมในผู้ป่วยหลังผ่าตัดดามเหล็กกระดูกต้นขาภายในที่ทำ ankle pumping เปรียบเทียบระหว่างการวางขาสูง 18 และ 9 เซนติเมตร(ปึ2557) (2923)
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3