เข็มมุ่ง  ปี 2559

1.       พัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากรทางการพยาบาล

2.       บริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน

3.       การประเมินสมรรถนะเฉพาะของพยาบาลวิชาชีพ

4.       การให้การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

 

หัวเรื่อง : เข็มมุ่ง ปี 2559  บันทึกเมื่อ 16/12/2016 11:06 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3