บุคลากร

ชื่อ : นางสาวอุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
ฝ่ายงาน : กลุ่มการพยาบาล
ที่อยู่ : แพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางอรุณี เกี้ยวฝั้น
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน : ประธานกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล บุคลากรและสารสนเทศ กลุ่มการพยาบาล
ที่อยู่ : แพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางเตือนใจ อินทรสมใจ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน : ประธานกรรมการกิจกรรมพิเศษ กลุ่มการพยาบาล
ที่อยู่ : แพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางพรธิดา ชื่นบาน
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน : ประธานกรรมการพัฒนาบุคลากร วิชาการและการวิจัย กลุ่มการพยาบาล
ที่อยู่ : แพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางสาวสุจิตรา อินทุดม
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน : ประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาลและเครือข่าย กลุ่มการพยาบาล
ที่อยู่ : แพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- งานวิจัยและวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก8ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8714, 8715
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3