เรียน 
  เรื่อง Work Instruction การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/08/2017 เวลา  : 14:50 น. โดย  : admin A^^
  ดาวน์โหลดไฟล์ 1 : 0708171450HXVLS1.PDF
  ดาวน์โหลดไฟล์ 2 :

  วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..  ตำแหน่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save