เรียน 
  เรื่อง Work Instruction เรื่องการแยกผู้ป่วย (Isolation Precautions)เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/08/2017 เวลา  : 18:44 น. โดย  : admin A^^
  ดาวน์โหลดไฟล์ 1 : 1008171844DHQ8A1.PDF
  ดาวน์โหลดไฟล์ 2 :

  วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..  ตำแหน่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save