เรียน 
  เรื่อง Work Instruction เรื่อง : การป้องกันปอดอกัเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/08/2017 เวลา  : 18:46 น. โดย  : admin A^^
  ดาวน์โหลดไฟล์ 1 : 10081718468MAUK1.PDF
  ดาวน์โหลดไฟล์ 2 :

  วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..  ตำแหน่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save