เรียน 
  เรื่อง KM การจัดการความรู้ VAP

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 29/10/2019 เวลา  : 12:17 น. โดย  : Admin A ^^
  ดาวน์โหลดไฟล์ 1 : 29101912176A3G51.PDF
  ดาวน์โหลดไฟล์ 2 :

  วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..  ตำแหน่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save