เรียน แจ้งให้ทราบ
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเตรียมผ่าตัดในผู้ป่วย Elective case ปรับปรุงครั้งที่ 3

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดผ่านบนมือถือได้นะคะ ขออภัยในความไม่สะดวก


  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/05/2017 เวลา  : 11:01 น. โดย  : admin A^^
  ดาวน์โหลดไฟล์ 1 : 1105171116PDFJY1.PDF
  ดาวน์โหลดไฟล์ 2 :

  วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..  ตำแหน่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save