สามารถดาวน์โหลดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ >>โดย Copy ลิ้งด้านล่าง แล้วนำไปเปิดใน Web Brower ได้เลยครับ https://drive.google.com/drive/folders/1hS2ZRXUGZbLi9t57PDjfH74hktMUH6rQ?usp=sharing
หัวเรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์  บันทึกเมื่อ 19/11/2017 12:30 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและผลงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8716-8718, 8727, 8777-8779
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3