ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่ ยินดีต้อนรับ
สืบค้นหนังสือ:

 

แบบประเมินความพึ่งพอใจต่อการให้บริการห้องสมุด โรงพยาบาลแพร่

 
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
First hour in emergency room 2015..
Tintinalli's emergency medicine :..
Tintinalli, J..
Kaplan & Sadock's synopsis of psy..
Sadock, Benja..
Goldfrank's toxicologic emergenci..
Goldfrank, Le..
Anesthesia: a comprehensivereview..
Hall, Brian A
Campbell-Walsh urology eleventh e..
Step-up to medicine / editors Ste..
Agabegi, Stev..
Diagnostic imaging Brain/ [edited..
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ = Appr..
สมชาย เอื้อรั..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ =Trauma nursi..
Critical care medicine : The acut..
ชีวเคมีและเซลล์ชีววิทยาของกระดูก ..
สิทธิศักดิ์ ห..
ตำรา หู คอ จมูก = ENT text book/ ..

วัสดุฯแนะนำ

เวลาเปิดทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

วันเสาร์    เวลา 12.00- 16.00 น.

หยุดวันอาทิตย์
และวันนักขัตฤกษ์

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.