[22/10/2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
[17/10/2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
[17/10/2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง