[19/10/2561] ประกวดราคาซื้ออ๊อกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[17/10/2561] ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[16/10/2561] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานเคมีคลินิก จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13/10/2561] ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin hydrochloride tables 0.4 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[13/10/2561] ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[12/10/2561] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานเคมีคลินิก จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12/10/2561] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานเคมีคลินิก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12/10/2561] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12/10/2561] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัด PCL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12/10/2561] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัด PCL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12/10/2561] ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวระดับแรกและระดับถัดไปแบบ ELECTIVE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[12/10/2561] ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวระดับแรกและระดับถัดไปแบบ EMERGENCY ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[10/10/2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอก คสล. ๘ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)