[22/10/2561] เอกสารเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
[18/10/2561] ประกาศราคากลางยา Sitagliptine Phosphate tablet 100 mg.
[17/10/2561] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
[17/10/2561] ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[17/10/2561] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61090072880
[16/10/2561] ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
[13/10/2561] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61090037805
[13/10/2561] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61090072284
[13/10/2561] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61090062328
[10/10/2561] ประกาศยกเลิกการดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[10/10/2561] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61090062876
[24/09/2561] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง M610900026267
[17/09/2561] เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2562
[07/09/2561] เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562
[28/03/2561] คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงพยาบาลแพร่
[08/12/2560] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
[03/10/2561] ประกาศราคากลางจัดซื้อยา ชุดที่ 340-373 ปีงบประมาณ 2561