ติดต่อ รพ.แพร่

ที่ตั้ง : โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0-5453-3500 (อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0-5451-1096
Web Site : http://www.phraehospital.go.th

แผนที่โรงพยาบาลแพร่

ดู Phrae Hospital ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2561 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096 , e-mail : [email protected]