รับมอบอุปกรณ์การแพทย์นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่, แพทย์หญิงสุวรรณา ตีระวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ ในนามตัวแทนประชาชนชาวแพร่ ต้อนรับและรับมอบ เครื่องฟอกไต จำนวน 1เครื่อง และ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 3 เครื่อง จากมูลนิธิชลลดา โดยการนำของท่านศิวะ แสงมณี อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย,คุณจิระพงษ์ วินิชบุตร ผู้บริหารสวนอุตสาหกรรมโรจนะและคณะ อีกทั้งยังเชี่ยมชมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หน่วยไตเทียมและหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแพร่

ติดประกาศวันที่ :: 25 กุมภาพันธ์ 2560    โดย :: นายศุภสิทธิ์ วังบังตา    หน่วยงาน :: งานโสตทัศนศึกษา


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2561 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096 , e-mail : [email protected]