รับมอบเครื่องวัดความเข้มข้นของบิลิรูบินในซีรั่มน.ส.อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ รักษาการหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลแพร่ รับมอบ เครื่องวัดความเข้มข้นของบิลิรูบินในซีรั่ม (Microbilirubin Meter) รุ่น 5200 จำนวน 1เครื่อง ราคา 115,000บาท จากบริษัทยูโนกรุ๊ป โดยนายไกรวัน จำรัสตระกูล และคุณบุญญพัฒน์ เวชศรีและครอบครัวเป็นตัวแทนมอบเครื่องมือดังกล่าว เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ หอผู้ป่วยหลังคลอด

ติดประกาศวันที่ :: 17 มีนาคม 2560    โดย :: นายศุภสิทธิ์ วังบังตา    หน่วยงาน :: งานโสตทัศนศึกษา


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2561 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096 , e-mail : [email protected]