รับมอบเครื่อง Spirometerวันที่ 21 สิงหาคม 2561  พญ.ฉัตรสุดา เสาวพฤทธิ์  กรุงเทพมหานคร  โดยคุณโนรี รัตนภิภพ  อดีตหัวหน้างานผู้ป่วยนอก  เป็นตัวแทนมอบเครื่อง Spirometer  ราคา 260,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้กับคลินิก COPD  งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่  เพื่อใช้ตรวจปริมาตรการหายใจ เข้า- ออก ของผู้ป่วย  ให้แก่ โดยมี พญ.ปาริชาติ นิยมทอง  เป็นตัวแทนรับมอบ

ติดประกาศวันที่ :: 10 กันยายน 2561    โดย :: นายศุภสิทธิ์ วังบังตา    หน่วยงาน :: งานโสตทัศนศึกษา


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2561 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096 , e-mail : [email protected]