รับโล่ สนับสนุนสินค้าทางเกษตร     นพ.ธงชัย  มีลือการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ตัวแทนโรงพยาบาลแพร่  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนสินค้าข้าวของเกษตรและกลุ่มเกษรกร จังหวัดแพร่ จาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมกราคม ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ติดประกาศวันที่ :: 06 กุมภาพันธ์ 2560    โดย :: นายศุภสิทธิ์ วังบังตา    หน่วยงาน :: งานโสตทัศนศึกษา


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2561 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096 , e-mail : [email protected]